Styrelse

Lars Sjödahl
Ordförande

Percy Österström
VD/Ledamot

Anders Norling
Ledamot

Lena Ek
Ledamot

Antogs på årstämman 2017-04-07

Revisor

Patrik Fjärstedt
Thorell Revision

Antogs på årsstämman 2017-04-07