Styrelse

Percy Österström
Styrelseordförande
Född 1950. Percy är Styrelseordförande och grundade år 2000 företaget MultiDocker. Percy blev Entrepreneur of the Year 2004, fick 2007 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj ”För gagnerik gärning inom svenskt näringsliv” samt Logistik- och Transportpriset 2009. Percy driver flera bolag och är/var ordförande eller styrelseledamot i flertalet verksamheter genom åren.
Aktieinnehav: 100 288 757 aktier via bolag (Skärgårdshavet AB).

Sofie Moosberg
Ledamot
Född 1971. Sofe har en bakgrund som civilekonom med gedigen kunskap inom finans och controlling. Idag arbetar hon som Finanschef på AB Stångåstaden och har tidigare varit verksam inom Pfizer Health AB m.fl. Sofie har utbildning i styrelsearbete och är diplomerad finansanalytiker.
Aktieinnehav: –

Niclas Sternrup
Ledamot
Född 1971. Niclas är idag verk-sam som Director R&D Warehouse trucks på Toyota Material Handling Europe. Han har på olika positioner verkat inom Toyotakoncernen sedan 2005. 1995-2004 var Niclas verksam på Scania. Niclas är utbildad maskiningenjör vid KTH och har studerat Business Administration vid Stockholms Universitet.
Aktieinnehav: –

David Österström
Ledamot
Född 1978. David har en B.Sc från California Maritime Academy, USA. Han har bland annat ett förflutet inom MultiDocker UK och RS Platou Finans i Oslo, Shanghai och Singapore. Idag driver David eget företag relaterat till kryssningsfartyg, offshore samt projekt inom logsitik och sjöfart. David är även engagerad inom försäljning och samarbetspartners i Asien för MultiDockers räkning.
Aktieinnehav: – 

Styrelsen antogs vid Årsstämman 2019-05-06

Revisor

Patrik Fjärstedt
Thorell Revision