Rapporter

Bokslutskommuniké 2016 och Q4 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf).  Tryckt version kan beställas på företagets kontor: info@multidocker.com