Rapporter

2020

Delårsrapport januari-september 2020 (pdf)

Delårsrapport januari-juni 2020 (pdf)

Delårsrapport januari-mars 2020 (pdf)

2019

Årsredovisning 2019 (pdf)

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Delårsrapport januari-september 2019 (pdf)

Delårsrapport januari-juni 2019 (pdf)

Delårsrapport januari-mars 2019 (pdf)

2018

Årsredovisning 2018 (pdf)

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport januari-september 2018 (pdf)

Delårsrapport januari-juni 2018 (pdf)

Delårsrapport januari-mars 2018 (pdf)

2017

Årsredovisning 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2017 och Q4 (pdf)

Delårsrapport januari – september 2017  (pdf)

Delårsrapport januari – juni 2017  (pdf)

Delårsrapport januari-mars 2017 (pdf)

2016

Årsredovisning 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 och Q4 (pdf)