Rapporter

Kvartalsrapport Q1 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 och Q4 (pdf)