Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker vinner utökad stororder i USA/ MultiDocker receives an expanded order for the US market

MultiDocker har vunnit en tilläggsorder till ett tidigare avtal för maskiner som ska levereras till USA. Den tidigare ordern om ca 3 500 000 EUR utökas med en tilläggsorder om ca 2 000 000 EUR, vilket innebär att ordern nu totalt uppgår till 5 500 000 EUR.

Köpare är MultiDockers partner i USA, Process INC.

MultiDocker has received an additional order to a previous contract for machines to be delivered to the US. The previous order, valued at approx. EUR 3 500 000, is expanded with an additional order valued at approx. EUR 2 000 000, making a total of approx. EUR 5 500 000.

Buyer of the machines is MultiDocker’s partner in the US, Process INC.

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström
VD, MultiDocker Cargo Handling AB
070-531 96 03
percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. 

january 10th, 2017 | Pressmeddelanden|