Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker i Nordamerika

MultiDockers styrelse har beslutat att det skall etableras ett eget bolag i USA för att möta marknadens efterfrågan där. Arbetet med denna etablering är påbörjat och kommer fortgå under hösten. De senaste veckorna har representanter från MultiDocker rest i USA och skapat goda kontaktytor bland återförsäljare och potentiella industrikunder. Egen närvaro i Nordamerika, USA och Kanade inräknade, för både försäljning och eftermarknadsstöd kommer stärka MultiDockers erbjudande i den potentiellt stora Nordamerika-marknaden.

MultiDocker får också stöd av Caterpillar i USA som också sett en efterfrågan från återförsäljare och kunder på MultiDockers typ av produkter. Representanter från Caterpillar kommer under hösten att delta i MultiDockers säljarbete mot återförsäljare över hela landet.

Norrköping, augusti 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

august 23rd, 2017 | Pressmeddelanden|