Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker gör fler affärer i norra Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 juni, 2019 – MultiDocker har träffat ett avtal i Sverige gällande en CH1400, bolagets största modell. Även affärer beträffande ett antal begagnade CH65 maskiner till kunder utanför Sverige har gjorts. Totalt omfattar dessa affärer över 18 MSEK.

”CH1400 kommer att arbeta med lastning och lossning av fartyg,” berättar Fredrik Österström, CPO och Säljansvarig Europa i MultiDocker. ”Det är glädjande att få leverera ytterligare en maskin av vår största modell till vår hemmamarknad. När det gäller begagnade maskiner har vi på senare tid sett ett ökat intresse från marknader utanför Sverige. Tack vare sin kvalitet fortsätter maskinerna att hålla hög kapacitet även efter flera års användande,” fortsätter Fredrik.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB, en världsledande tillverkare av anpassningsbara och effektiva materialhanterare samt optimering av logistikflöden, är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 12:30 CET. 

june 19th, 2019 | Pressmeddelanden|