Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDockeraffär i Brasilien

MultiDocker har träffat avtal om att sälja majoriteten i det Brasilianska dotterbolaget, inklusive maskiner, utrustning, och personalresurser mm. Försäljningen är villkorad av att slutligt avtal om villkoren kan träffas. Köparen är ett av Brasiliens större åkeri- och entreprenadföretag. Köparen är sedan flera år en partner till MultiDocker och förhandlingarna har pågått under hösten. Affären förväntas innebära ett likviditetstillskott i storleksordningen 20 MSEK och ett mindre resultatmässigt tillskott. Affären beräknas slutföras före årets slut.

Parterna har vidare kommit överens om att fördjupa sitt samarbete, där MultiDocker tillför kompetens för att optimera logistikflöden och tillhandahålla optimala maskiner. Den Brasilianska partnern står för marknadsföring, försäljning, och drift av logistikpunkter.

”Vi ser fram emot att slutföra den här affären som både innebär ett tydligare fokus kring MultiDockers kärnaffär och samtidigt att fortsätta utvecklas i Sydamerika,” säger Percy Österström ordförande i MultiDocker.

 

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 07:30 CET.

december 4th, 2019 | Pressmeddelanden|