Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Affär i Sydafrika!

Enligt pressmeddelande den 24 november var MultiDocker, tillsammans med Cats återförsäljare Barloworld, i slutförhandlingar med ett av de största företagen inom Sydafrikansk skogsindustri. MultiDocker kan nu meddela
att vi har vunnit order som omfattar en enhet. Efter nyår återupptas förhandlingar kring ytterligare en enhet till samma fabrik. Ordervärdet per enhet är cirka 9 000 000 SEK.

Maskinerna ska användas för att mata in råvara i ett av de största massabruken i Sydafrika, och är en avgörande länk i kundens förädlingskedja. MultiDocker ökar effektiviteten väsentligt i förhållande till idag. Under 2018 kommer MultiDocker ingå i ett gemensamt projekt med kunden och CAT-återförsäljaren i Sydafrika för att analysera effektiviteten i kundens totala logistikflöden hos denna och andra kunder.

MultiDocker gläds åt att ha fått förtroendet att leverera maskiner till ytterligare ett stort företag inom skogsindustrin och denna gång till en ny kontinent.

För mer information, vänligen kontakta:

CEO Percy Österström, tel 0705 3196 03
percy.osterstrom@multidocker.com

december 21st, 2017 | Pressmeddelanden|