Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Magnus Stuart går ur MultiDockers styrelse

Magnus Stuart lämnar MultiDockers styrelse per den 25 november 2019 på grund av utvidgat engagemang i andra uppdrag. "Vi är glada och tacksamma för de insatser som Magnus har bidragit med till MultiDockers styrelse," säger Percy Österström. ”Vi önskar honom varmt lycka till med sina nya åtaganden," fortsätter Percy.

 

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 12:00 CET.

november 25th, 2019 | Pressmeddelanden|