Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Två nya återförsäljaravtal i Nordamerika

Som ett steg i utvecklingen av MultiDocker Cargo Handling i USA och som ett led i expansionen och uppbyggnaden av verksamheten, har bolaget idag slutförhandlat och tecknat återförsäljaravtal med två ledande aktörer. Dessa båda representerar stora marknadsandelar inom skrothantering och flodhamnar på den nordamerikanska kontinenten.

Avtalen utgör en väsentlig förutsättning för vidare expansion och ökade marknadsandelar. Personaluppbyggnaden lokalt i USA är nu igång och MultiDocker hälsade nyligen den första lokalt anställda resursen välkommen till dotterbolaget i USA.
 
”Sedan hösten 2017 har MultiDocker arbetat med att teckna avtal med nio av de viktigaste återförsäljarna i USA och Kanada och det är mycket glädjande att vi nu säkrar ytterligare två av dessa”, säger Percy Österström, CEO.

may 4th, 2018 | Pressmeddelanden|