Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Insteg i Sydafrika!

MultiDocker, tillsammans med Cats återförsäljare Barloworld, är i slutförhandling med ett välrenommerat, internationellt skogsbolag i Sydafrika. Affären omfattar två enheter till ett värde av 17.5 Mkr. Under möten i Sydafrika idag meddelar kunden att förhandlingarna ska vara slutförda inom två veckor.

”Detta är ett viktigt insteg för våra produkter och tjänster i Sydafrika” säger Simon Österström, säljchef på MultiDocker. ”Skogsindustrin i Sydafrika är under utveckling och har ett stort effektiviseringsbehov inom logistik och lasthantering kommande år. Sydafrika är en marknad som vi kommer fortsätta att bearbeta”.

För mer information kontakta VD Percy Österström. percy.osterstrom@multidocker.com. Tel: 070 5319 603

november 24th, 2017 | Pressmeddelanden|