Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Fler affärer i Skandinavien

 MultiDocker har träffat en överenskommelse med en Skandinavisk Industrikund gällande två enheter till ett värde av ca 9,5 Mkr. En av enheterna är en så kallad E-power och leveranser skall ske under 2018.

-Vi är mycket nöjda med överenskommelsen och vi ser med stor tillförsikt fram emot det ökade intresset för vårt koncept E-power som innebär signifikanta miljöfördelar, säger Hans Nilsson marknads- och försäljningsansvarig på MultiDocker.

För mer information, vänligen kontakta: Percy Österström, CEO. percy.osterstrom@multidocker.com, tel 070 53 196 03

april 6th, 2018 | Pressmeddelanden|