Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker expanderar och genomför riktad emission

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (”MultiDocker”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 april 2017, genomfört en riktad emission till ett fåtal professionella investerare om totalt 14 miljoner aktier, vilket tillför MultiDocker 14 700 000 SEK. Emissionskursen genomfördes till kursen 1,05 kr per aktie, vilket motsvarar 91 % av stängningskursen 2017-04-26 (1,16 kr/aktie). Antalet aktier ökar med 14 000 000 och uppgår efter emissionen till 130 333 000. Aktiekapitalet ökar med 2 597 990,90 SEK till 24 185 996,32 SEK.

Syftet med emissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att snabbt och kostnadseffektivt tillföra rörelsekapital inför den planerade, ökade tillväxttakten som förutspås genom den satsning MultiDocker gör med nya produktmodeller.

”Nya produktmodeller och fördjupat samarbete med Caterpillar och deras återförsäljare innebär en stor möjlighet för MultiDocker att fortsätta sin tillväxt och nå ut till fler industrikunder på den globala marknaden. Emissionen stärker rörelsekapitalet och balansräkningen och ökar våra möjligheter att nå våra tillväxtmål”, säger MultiDockers verkställande direktör Percy Österström.


För ytterligare information vänligen kontakta: Percy Österström, VD MultiDocker 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

april 27th, 2017 | Pressmeddelanden|