Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2017

VD-KOMMENTAR

Nordamerika är redo för MultiDockers effektiva maskiner!

2017 går till historien som året då vi vid årets utgång hade den högsta offertstocken genom tiderna, över 400 MSEK! Till historien skrivs även att vi breddade vårt utbud till att även omfatta ett mindre maskinsegment. Antalet enheter inom detta segment visar volympotential som vi inte varit i närheten av tidigare. Som ett resultat av detta lanserade MultiDocker de mindre materialhanterarna CH600 och CH800 under 2017. Fokus i lanseringsarbetet har varit på kunder i Europa. Lanseringen väcker stort intresse och fortsätter nu på den Nordamerikanska marknaden.

SAMMANFATTNING Q4 2017

 •  Lansering av den nya modellen CH600 på den Europeiska marknaden
 •  5 nya avtal med CAT-återförsäljare i USA
 •  Intäkten moderbolaget: 31 MSEK (59) sämre än väntat med anledning av avslutsförskjutningar för säljprojekten in i 2018
 •  Resultatförbättring i moderbolaget i jämförelse med 2016. EBIT -15,6 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA moderbolaget -14,3 MSEK (2,0). 2016 redovisades en extraordinär kostnad för varumärkesåterköpet som gav en engångseffekt

SAMMANFATTNING JANUARI - DECEMBER 2017

 •  Utveckling av två nya, mindre modeller med positivt mottagande på marknaden
 •  Insteg i Sydafrika
 •  Etablering av bolag i USA och nya affärer i Nordamerika
 •  Intäkten för koncernen januari-december 2017 var 141,2 MSEK (142,1)
 •  EBIT för koncernen: -15,3 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA för koncernen: -11,6 MSEK (4,8)
 •  EBIT för moderbolaget: -17,6 MSEK (-30,8)

Välkommen att läsa rapporten i sin helhet på Bolagets hemsida:  http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/


För ytterligare information kontakta:

Percy Österström, CEO, MultiDocker Cargo Handling AB

Tel: 070-5319603

percy.osterstrom@multidocker.com

february 16th, 2018 | Pressmeddelanden|