Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker Delårsrapport Q2 2018

SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2018

• Orderingång 2018 203 MSEK jmfr 56 MSEK 2017

• Den Nordamerikanska marknaden utvecklas positivt

• Brasilianska skogsindustrin har en mycket hög efterfrågan

• Intäkt 71,5 MSEK (92,5 MSEK)

• EBIT -7,7 MSEK (6,0 MSEK)

• EBITDA -5,8 MSEK (7,6 MSEK)

SAMMANFATTNING Q2 2018

• Fortsatt god orderingång 2018

• Ökande omsättning

• Nyemission om 19 MSEK genomförd

• Intäkt 48,3 MSEK (43,9 MSEK)

• EBIT -1,9 MSEK (4,5 MSEK)

• EBITDA -0,9 MSEK (5,2 MSEK)

VD-KOMMENTAR

MULTIDOCKER ÖKAR ORDERINGÅNGEN

EN KORT TILLBAKABLICK

2016 växte MultiDocker globalt. Genom en planerad satsning mot skogsindustrikunder i Brasilien togs våra koncept väl emot och fick en första mycket viktig referenskund. Kunden Fibria hanterar stora mängder råvara på sina bruk. Genom våra produkter, våra koncept och ett lyckat samarbete ökade kundens effektivitet väsentligt. Affärens omfattning översteg 50 MSEK och var vår största affär någonsin. Affären byggde mycket kunskap och värdefull erfarenhet för framtida satsningar.

I januari 2017 noterades MultiDocker på börsen. Det gjordes under året ett stort marknadsarbete i både Kanada och USA samarbete med CAT. Det resulterade i avtal med stora återförsäljare. Vi bearbetade den Nordamerikanska marknaden och genom samarbete med CATs återförsäljare genomfördes sedan ett antal affärer. Samtidigt gjordes leveranser och stora satsningar att ta fram en mindre maskinmodell för att tillgodose den efterfrågan vi mötte i Nordamerika. Dessvärre innefattade även året två förlorade affärer som var prognostiserat men förlorades i stark konkurrens.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Under 2018 har vi med höga ambitioner fortsatt arbetet för att öka volymerna och försäljningen första halvåret visar resultatet av det arbetet. Under januari-juni 2018 sålde vi för 123 MSEK (samt i tillägg 80 MSEK, se nedan) jämfört med samma period 2017 då vi sålde för 56 MSEK. I april träffade MultiDocker ett stort avtal med företaget Suzano, ett av de största skogsbolagen i Brasilien. Avtalet omfattar operativt arbete på vedgård till en summa om 80 MSEK över en fyraårsperiod.

Detta avtal är utöver nämnda 123 MSEK och startar i slutet av 2018. Avtalet innehåller en möjlighet att redan under 2019 utöka avtalet till det dubbla. Potentialen för flera, liknande uppdrag med stabila kassaflöden är god i Brasilien. MultiDocker har historiskt gjort liknande operationer för skogsbolag i de Baltiska staterna och Ryssland och innebär ett betydande mervärde för verksamheten.

Vi har en ökande offertstock, stor efterfrågan och förväntningar om fortsatt försäljningsökning under resten av året. Affärsmodellen och erbjudandet till kunderna utvecklas. Från att ha erbjudit stora maskinmodeller och logistiklösningar breddar vi oss genom följande tre viktiga satsningar för att skapa förbättrad lönsamhet;

EFFEKTIVA LÖSNINGAR

Vårt sätt att skapa effektiva lösningar för kunderna utvecklas. Vi erbjuder förbättringar för industri- och hamnkunder via behovsanalyser som ökar effektiviteten för kunden.

MINDRE MASKINMODELLER

Det stora intresset för vår CH600 kommer att generera ökad omsättning framåt. Som exempel har Finning i Kanada visat ett mycket stort intresse för denna maskin. I pressreleaser beskriver Finning sitt intresse för att köpa, ett för MultiDocker, stort antal maskiner. I det fallet utgör CH600 en viktig del av paketlösningar mot skogsindustrikunderna. Den nya basmaskinen från CAT är kraftigt moderniserad vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Modellen CH600 har dock blivit något försenade i starten då den goda konjunkturen för CAT och leverantörer gjort att det varit viss brist på komponenter. Det har i sin tur skapat fördröjningar i deras produktion vilket påverkar leveransen till oss och vår produktionskedja. Vi planerar en visning av CH600 i Sverige i slutet av november.

EFTERMARKNAD

Arbetet med att etablera en starkare eftermarknadsorganisation fortsätter. Vi erbjuder och levererar nu reservdelspaket vid nyförsäljning av maskiner och marginalerna för det är fördelaktiga. Vi arbetar vidare med att etablera och optimera erbjudandet.

Under året har en dialog och sedan konkret samarbete etablerats med Svensk Export Kredit (SEK). De kan via olika finansieringsprodukter stödja våra exportsatsningar av maskiner och hållbara lösningar. Detta utgör en mycket viktig möjlighet i konkurrens med till exempel de tyska konkurrenterna som har fördelaktiga finansieringslösningar att erbjuda marknaden. Vi ser fram emot att fortsatt finna fördelaktiga vägar för att i tillägg till våra produkter också kunna erbjuda olika finansieringslösningar. Export Kredit Nämnden har sedan tidigare stöttat MultiDocker i ett antal affärer vilket också varit av stor betydelse..

Vår resa fortsätter framåt! MultiDocker är ett relativt litet bolag på en global marknad men vi har fördelar genom att vi är flexibla och har starka partners. Vi har hög kompetens och erfarenhet i både styrelse, ledning och i våra team. Alla som är med på resan ser potentialen i att utveckla bolaget vidare. Målsättningen är att fortsätta att utveckla och förbättra kostnadseffektiva och hållbara lösningar för kunder. Det ger ökad lönsamhet och ytterligare växtkraft till bolaget vilket gynnar alla aktieägare.

Efter en varm och fin sommar önskar vi nu alla en riktigt fin höst. Kommande period brukar vara den mest intensiva arbetsperioden under året och vi arbetar aktivt med att bearbeta nya kunder, den offertstock vi har och leveranser av sålda maskiner. I skrivandets stund pågår förhandlingar för projekt i USA, Brasilien och Europa omfattande ca 100 MSEK. Där ett av projekten har en volym på ca 50 MSEK.

Välkommen att följa oss i sociala medier och genom pressmeddelanden.

Percy Österström, CEO

För att ta del av hela rapporten vänligen besök vår hemsida: http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/ 

august 24th, 2018 | Pressmeddelanden|