Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Nyemission i MultiDocker avslutad

NORRKÖPING, SVERIGE, den 15 juli, 2019 – MultiDocker har avslutat den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som årsstämman beslutade om den 5 juni 2019. Emissionen tillför Multidocker ca 21,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till ca 89%.

Genom emissionen utges 180 000 036 nya aktier. Aktiekapitalet ökas med 9 000 001,80 SEK och uppgår efter emissionen till 19 056 911,45 SEK. Antalet aktier uppgår därmed till 381 138 229 stycken, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Totalt tecknades 7 752 655 SEK, ca 36%, med stöd av teckningsrätter. 3 260 875 SEK, ca 15% tecknades utan stöd av teckningsrätter. Dessutom tecknades aktier för 10 586 470 SEK av emissionsgaranter. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, Styrelseordförande

Tel: 070-531 96 03

Email: Percy.Osterstrom@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB, en världsledande tillverkare av anpassningsbara och effektiva materialhanterare samt optimering av logistikflöden, är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 08:25 CET. 

july 15th, 2019 | Pressmeddelanden|