Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Förtydligande av Delårsrapport

Den 25 augusti 2017 publicerade MultiDocker Delårsrapporten för januari-juni 2017. Genom ett förbiseende återfanns inte uppgift för orderstocken vid utgången av Q2 2016 med som jämförelsepost till 2017 års siffra. Orderstocken vid utgången av Q2 2017 var 49 MSEK. Vid utgången av Q2 2016 var orderstocken 20 MSEK. Detta innebär en ökning med 145 %.

Läs hela rapporten på MultiDockers hemsida: http://multidocker.com/investor-relations/rapporter/

För mer information kontakta:

CEO Percy Österström

percy.osterstrom@multidocker.com

Tel: +46 (0)70 5319 603

august 29th, 2017 | Pressmeddelanden|