Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker signerar ny order i Sverige/MultiDocker signs new order in Sweden

MultiDocker signerar ny order med en svensk virkeshanteringsentreprenör. Ordervärdet är ca 11 500 000 SEK och kommer att stärka MultiDockers marknadsnärvaro i den skandinaviska virkeshanteringsindustrin.

MultiDocker signs new order with a Swedish log handling contractor. The order value is approx. SEK 11 500 000 and will strengthen MultiDocker’s presence in the Scandinavian log handling industry.

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström
VD, MultiDocker Cargo Handling AB
070-531 96 03
percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. 

january 10th, 2017 | Pressmeddelanden|