Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker Delårsrapport Q3 2018

ORDERBOKEN VÄXER

Det är mycket glädjande att konstatera att försäljningen till
dags dato under 2018 uppgår till 183 MSEK att jämföra med
hela året 2017, som slutade på 98 MSEK.

 Även orderboken har mer än fördubblats till 116 MSEK vid
kvartalets utgång jämfört med förra årets 55,2 MSEK. Resultatet
för Q3 visar på den positiva trend MultiDocker nu har, samtidigt
som målsättningen självklart är att uppnå positiva resultat i
kommande kvartal. Detta i takt med att försäljningsvolymerna
ökar och kostnadseffektiviteten i vår tillverkning och logistik
förbättras. Det finns också all anledning att glädjas åt det förtroende
som vår nya delägare Meus Liberi Tripidium AB (MLT
AB) visat bolaget som via en riktad emission om 15 MSEK nu
i oktober tillfört bolaget ytterligare kapital vilket behövs för den
fortsatta utvecklingen och tillväxten i MultiDocker.
 

Vill här nedan nu gärna uppdatera alla läsare på arbetet
med att stärka och utveckla affärerna och affärsmodellen i
MultiDocker.

 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR
Vi utvecklar och erbjuder förbättringar för industri- och
hamnkunder via behovsanalyser som ökar effektiviteten för
kunden i deras logistikarbete. Vi har under året ett antal
exempel på att med den användarkunskap som finns i
bolaget, har vi skapt lösningar där kunder fått stora fördelar
genom de lösningar som vi levererat.

 MINDRE MASKINMODELLER
Det stora intresset för vår CH600 kommer att generera ökad
omsättning framåt. CH600 är vår minsta maskin som, till
skillnad mot de större som ofta specialbyggts till varje kund,
kommer att tillverkas under serietillverkningsliknade former i
standardiserat utförande. Som exempel har Finning i Kanada,
världens största återförsäljare av CAT maskiner, visat ett
mycket stort intresse för denna maskin. I pressreleaser
beskriver Finning sitt intresse för att köpa ett, för MultiDocker,
stort antal maskiner. I det fallet utgör CH600 en viktig del av
paketlösningar mot skogsindustrikunderna. Förhandlingar
pågår med Finning i skrivande stund.

 EFTERMARKNAD
Arbetet med att etablera en starkare eftermarknadsorganisation
fortsätter. MultiDocker erbjuder och levererar nu reservdelspaket
vid nyförsäljning av maskiner och marginalerna för det är
fördelaktiga. Målsättningen är att detta skall generera
intäkter från 2019 och framåt.

 LOGISTIKUPPDRAG; DRIFT AV VEDGÅRDAR I BRASILIEN
Nu pågår leveranser av maskiner och rekrytering av personal
för uppdraget för Suzano i Brasilien. Planerad start är under
Q1 2019. Så snart arbetet kommit igång med fas 1 har MD
en option, som innebär att volymen och intäkterna fördubblas,
samtidigt som overheadkostnader inte ökar mer än marginellt.

MULTIDOCKER BLUE LINE E-POWER
MultiDocker Blue Line står för innovationskraften och vår
strävan i att minska växthusgasutsläpp, samt att reducera
MultiDockers miljöavtryck för kommande generationer. Arbetet
är i full gång genom samarbeten med ett antal partners.
Målet är att utöka leveranserna av eldrivna maskiner till
kund. Just nu pågår ett antal projekt i Sverige mot hamnar och
industrikunder, där målsättningen är att förutom den rena
MultiDocker Blue Line maskinen kommer även viss infrastruktur
vara en del av erbjudandet.

 VI FORTSÄTTER ATT FÖRSTÄRKA VÅRT HUMANKAPITAL OCH
STRUKTURKAPITAL
MultiDocker fortsätter bygga ut de team och den kompetens
som verksamheten kräver med krav på ökad effektivitet,
fokus på horisontella processer, transparens och arbetet i
ett antal världsdelar. Detta sker både på huvudkontoret och i
Syd och Nordamerika. Målsättningen är samtidigt att arbeta
med nätverk och outsourcing för att ha en god flexibilitet. När
det gäller strukturkapital så har vi under året och med tonvikten
under sommaren ett nytt affärssystem implementerats, något
som kommer att öka effektiviteten och precisionen i de
processer vi har inom tillverkning och ekonomi. På affärssidan
finns sedan tidigare ett CRM system där säljstyrkan löpande
arbetar med att säkerställa transparens och effektivitet.

 RÖRELSEKAPITAL
För att möta tillväxtens krav på ökat rörelsekapital pågår ett
antal processer, som skall bidra till att hantera kassaflödet
kostnadseffektivt. Samarbetet med Svensk Export Kredit
(SEK) är viktigt. De kan via olika produkter stödja våra exportsatsningar
av maskiner och hållbara lösningar. Detta utgör
en mycket viktig möjlighet i konkurrens med till exempel de
tyska konkurrenterna som har fördelaktiga finansieringslösningar
att erbjuda marknaden. Vi ser fram emot att fortsatt
finna fördelaktiga vägar för att i tillägg till våra produkter också
kunna erbjuda olika finansieringslösningar. Statliga Export
Kredit Nämnden (EKN) har sedan tidigare stöttat MultiDocker
i ett antal affärer vilket också varit av stor betydelse.
Nu ser jag fram emot lanseringen av CH600 maskinen där
planerat datum för visning och även informationsdag om
bolaget går av stapeln den 6 december i Norrköping.
Jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla
MultiDocker mot ökade volymer, förbättrad lönsamhet och
hög kundnytta.

 – Percy Österström, VD

november 2nd, 2018 | Pressmeddelanden|