Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker publicerar delårsrapport jan-sep 2019

”Under perioden var både omsättningen, 66,1 MSEK (112,1 MSEK), och resultatet, -21,6 MSEK (-8,7 MSEK), låga, och klart under vår målsättning. Det är vi inte nöjda med, men det finns ett antal förklaringar. Dels berodde det på förskjutningar i tidigare leveranser, vilket bidrog till att slutmontage av många maskiner skedde samtidigt. Vidare medförde produktionsflytten till Norrköping vissa uppstartskostnader för vår hyrda montagehall. Även standardiseringsarbetet för CH600 NG medförde initiala kostnader då modellen var i prototypstadie.

Glädjande är att flera av våra tidigare satsningar började ge effekt under kvartal tre. Dels bidrog vår entreprenadverksamhet i Brasilien till ett plusresultat från MultiDockers dotterbolag. Dels medförde förskjutningar i leveranser från kvartal två att vi under kvartal tre ställdes inför ett enormt utmanande leveransschema som vi, tack vare vårt effektiviseringsarbete med produktionsprocessen, kunde hantera. Dessutom ökade effektiviteten i montaget under perioden och lade grunden för att ytterligare förkorta ledtiderna och standardiseringen. Även vår eftermarknadsservice förbättrades under kvartalet, vilket visade att vårt fokus på affärsområdet mötte marknadens behov. En annan viktig händelse under perioden var att ett Blue Line-projekt för att ta vara på äldre maskiner, en så kallad retrofit, skapade efterfrågan hos nya kunder.

Både efterfrågan på maskiner och eftermarknaden ökade i Nordamerika under perioden. I Europa såg vi en större efterfrågan på stora maskiner och ett fortsatt jämnt behov av begagnade maskiner. Orderboken minskade en aning då ett större antal maskiner levererades under kvartal tre, och den slutade på cirka 130 MSEK vid periodens utgång,” berättar Maria Bogren, VD på MultiDocker.

 

SAMMANFATTNING

Januari - september, 2019

(jämfört med samma period föregående år)

Intäkt                                   66,1 MSEK (112,1 MSEK)

EBITDA                               -17,7 MSEK (-5,8 MSEK)

EBIT                                    -21,6 MSEK (-8,7 MSEK)

Resultat / aktie                     -0,065 SEK (-0,067 SEK)

 

Tredje kvartalet, 2019

(jämfört med samma period föregående år)

Intäkt                                    17,0 MSEK (40,6 MSEK)

EBITDA                                -8,3 MSEK (-0,0 MSEK)

EBIT                                    -9,6 MSEK (-1,0 MSEK)

Resultat / aktie                     -0,031 SEK (-0,012 SEK)

 

Fullständig delårsrapport januari - september 2019 finns på MultiDockers hemsida, www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/.

 

För mer information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 8:30 CET.

november 15th, 2019 | Pressmeddelanden|