Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Kommuniké från extra årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid den extra årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) beslutade stämman att inte utse en särskild granskningsman enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen då aktieägare representerande mindre än 10% av aktiekapitalet och röster röstade för förslaget.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp vid den extra årsstämman.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 10:40.

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström, Styrelseordförande i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.). Tfn: 070-531 9603.

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 10:40 CET.

 

july 8th, 2019 | Pressmeddelanden|