Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Ännu en USA-affär

MultiDocker har ingått en överenskommelse med ett lasthanterings- och logistikföretag vid Ohiofloden där kunden har behov av ökad lossningskapacitet i en industriell process. Affären omfattar en CH1100 till ett värde av ca 9 MSEK.
 
”Vi är nöjda med att ha skapat ytterligare en viktig referens för MultiDocker på den Nordamerikanska marknaden, denna gång för en maskin som skall förbättra hanteringen i ett transportsystem vid Ohiofloden. MultiDocker har på relativt kort tid sålt in maskiner till stål-, skogs-, återvinnings- och hamnkunder. Vi ser att potentialen i samarbetet med Caterpillars återförsäljare är mycket stor på den Nordamerikanska marknaden”,  säger Simon Österström, ansvarig för försäljning i Nord- och Sydamerika.

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström, percy.osterstrom@multidocker.com, 070 53 196 03
 

april 9th, 2018 | Pressmeddelanden|