Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker genomför strategiskt förvärv i Holland

  • MultiDocker har förvärvat 51 % av Swanink Technology Coevorden B.V. (STC) i Coevorden, Holland.
  • Affären är för sitt slutliga fullgörande villkorad av att STCs banker godkänner den. Om så sker kommer STC att konsolideras i MultiDockers finansiella information från Q4 2017
  • Förvärvet innebär synergieffekter på marknads-, produktions- och logistiksidan och innebär framförallt att de besparingsprogram som vidtagits fortare kan ge effekt
  • Förvärvet tillför ytterligare ett eget varumärke
  • STC omsatte under kalenderåret 2016 4,67 MEUR med ett marginellt negativt resultat och har under 6-månadersperioden 2017 omsatt 2,44 MEUR
  • För 2017 beräknas ingen positiv eller negativ resultatpåverkan för den koncern som nu bildas
  • Parterna har kommit överens om att priset för förvärvet ska hållas konfidentiellt

STC tillverkar egna produkter under eget varumärke samt bygger om och konverterar olika materialhanteringsmaskiner och specialmaskiner. Företaget är starkt inom marknadssegmentet ”demolition” och ”long reach”. Verksamheten bedrivs i moderna tillverkningsfaciliteter i Coevorden nordvästra Holland. Bolaget har hög teknisk kompetens med ett team av olika specialister och tillverkningsexperter.

De båda företagen har sedan tidigare ett etablerat samarbete. Förvärvet innebär att den nybildade koncernen ökar vår kritiska massa på marknads- och produktionssidan. Storlek spelar nämligen roll i vår bransch och därför är detta en viktig milstolpe för MultiDocker i vår fortsatta satsning”, säger VD Percy Österström.

Genom förvärvet får MultiDocker tillgång till STCs effektiva tillverknings- och sammansättningsanläggning. Lokaliseringen i Holland innebär att MultiDocker kan minska logistikkostnaderna. MultiDocker kommer även att kunna fortsätta reducera tillverkningskostnader. Det är en väsentlig faktor när produktionen av mindre maskiner startar i ett segment med större tillverkningsvolymer. Den nya koncernen har bättre förutsättningar att sänka inköpskostnaderna och det finns viktiga synergier gällande R&D och konstruktionskapacitet. STC har egen energiproduktion via solpaneler där mer än 100 % av förbrukningen genereras. Det innebär att MultiDockers satsningar inom energieffektiva maskiner, E-power, också kan tillverkas på ett miljövänligt sätt.

MultiDockers försäljningsorganisation verkar med egna representanter samt genom Caterpillars återförsäljare och kommer att sälja STC-produkter på den globala marknaden. STCs utbud breddar MultiDockers produktportfölj i ett segment där STC redan är starka, demolition och long reach. Den styrkan tar MultiDocker med till Caterpillars återförsäljare runt om i världen. MultiDocker har informerat Caterpillar i USA om samarbetet med STC och nyheten togs väl emot eftersom den nya koncernen kommer kunna utveckla och tillverka både prototyper och serier till CAT i större grad.

För att driva processer kring integrationen med synergier och kostnadseffektiv produktion välkomnar vi Henk Landeverd till koncernen. Henk kommer närmast kommer från ASH Holding AG där han framgångsrikt har verkat både inom produktion och på koncernledningsnivå. Nu antar Henk positionen som Managing Director för STC och kommer ingå i MultiDockers koncernledningsgrupp. I samband med förvärvet har den nybildade koncernen breddat sina kreditramar hos banker och leverantörer. Den kritiska massan i den nybildade koncernen har målsättning att sänka kostnadsmassan med 5 % på 12 månaders sikt. ”Den nya strukturen är som jag ser det fullt finansierad och har inte behov av nytt egenkapital”, säger Percy Österström

De respektive varumärkena bibehålls och utvecklas och tillsammans blir den nybildade koncernen en betydande aktör när det kommer till att designa, bygga och sälja industriellt anpassade maskiner på en global marknad. Tillsammans ser aktörerna fram emot att gemensamt forma nästa generations materialhanterare.

Norrköping, oktober 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

october 4th, 2017 | Pressmeddelanden|