Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker förlänger teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med fredagen den 27 april 2018 från det tidigare slutdatumet den 20 april. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen. Under förlängningsperioden kommer ingen handel med teckningsrätter att ske.

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström, CEO. Tel: 070 53 196 03,  percy.osterstrom@multidocker.com

april 20th, 2018 | Pressmeddelanden|