Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDockers styrelse föreslår säkerställd Nyemission

Förslaget i korthet:
Styrelsen i MultiDocker har beslutat föreslå Årsstämman den 23 mars 2018 att fatta beslut om en företrädesemission för befintliga aktieägare. För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie. Teckningskursen är satt till 0,55 SEK per aktie. Det maximala antalet aktier som kommer att emitteras är 43 272 727. Totalt tillförs bolaget 23 800 000 kronor vid fulltecknad emission, vilket innebär en utspädning om 25%. Av Emissionen är 19 800 000 kronor säkerställd, motsvarande 80% genom emissionsgarantier från huvudägaren Skärgårdshavet och ett garantikonsortium.
Styrelsens fullständiga förslag kommer offentliggöras i samband med kallelsen till bolagsstämman.

Bakgrund och syfte för emissionen:
MultiDockers erbjudande är baserat på ett ökande intresse från slutkunder och återförsäljare. För närvarande har bolaget en offertportfölj på 400 MSEK, ungefär dubbelt så mycket som förra året vid samma tid. Detta ökande intresse skapar goda möjligheter att förverkliga bolagets expansion. Styrelsen ser också det lovande mottagandet i Nordamerika, vilket kräver ett utökat kapitalbehov, som en prioriterad fråga. Vidare skapar den planerade expansionen ett behov av ökat rörelsekapital för att möta orders, för att klara korta leveranstider och för ha mera produkter i arbete, och efter att ha analyserat olika finansieringslösningar som säkerställer MultiDockers fortsatta expansion har styrelsen kommit fram till att en företrädesemission är den bästa lösningen för detta.

Styrelsen för MultiDocker, 2018-02-16
 
Kontakt: Percy Österström, CEO. percy.osterstrom@multidocker.com, tel: 0705 319 603

february 16th, 2018 | Pressmeddelanden|