Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Komplementerande uppgifter kring utfall i nyemission

Multidocker publicerade tidigare under fredagen ett pressmeddelande där det bla framgick att emissionen tecknades till ca 19,3 MSEK,
motsvarande ca 81 % av den totala emissionsvolymen.

Bolaget önskar komplettera denna information med uppgiften att ca 5,9  MSEK, motsvarande ca 31 % av den uppnådda emissionslikviden, tilldelades de emissionsgaranter som deltog i emissionen samt att 6,6 MSEK motsvarande ca 34 % av den uppnådda emissionslikviden tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande del ca 35 % tecknades utan stöd av teckningsrätter.

may 4th, 2018 | Pressmeddelanden|