Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDockers styrelse föreslår säkerställd nyemission

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har beslutat att föreslå årsstämman den 3 maj 2019 att fatta beslut om en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Styrelsen i MultiDocker har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2019 att fatta beslut om en företrädesemission om ca 24,1 MSEK. Förslaget innebär att för varje innehavd aktie får aktieägare
en rätt att teckna en ny aktie till 0,12 kr/aktie. Emissionen är säkerställd till 80% genom teckningsförbindelser i huvudsak från bolagets huvudägare Skärgårdshavet om 5,7 MSEK samt emissionsgarantier om 13,6 MSEK.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till bolagsstämman.

Under 2018 nära tredubblades MultiDockers orderingång av maskiner. Värdet av nya affärer uppgick till 287 MSEK (98) och utöver det ingicks ett 4-årigt driftavtal med en kunds bruk i Brasilien till ett värde av 80 MSEK. Orderboken (tagna order för leverans) uppgick vid ingången av 2019 till 249 MSEK (52), en nära fem gånger så stor orderbok som vid föregående årsskifte. Dessa framgångar leder till ett ökat rörelsekapitalbehov för bolaget då leveranser och tillväxt binder kapital.

Intresset för MultiDockers lösningar och maskiner fortsätter öka, inte minst när det gäller Blue Line, MultiDockers innovationskraft i strävan att reducera växthusgasutsläpp och minimera miljöavtrycket för framtiden. Blue Line inkluderar olika hållbara satsningar såsom byte av energikälla till eldrivna maskiner, effektivisering av energiförbrukning, och minskning av energianvändandet per ton flyttad last.

march 29th, 2019 | Pressmeddelanden|