Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

VD-kommentar

Slutet gott, allting gott!

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. År 2016 har passerat. Ett år då mycket hände för MultiDocker. Vi fick glädjande nog ca 4 500 nya aktieägare. Långt fler än vad jag kunnat hoppas på. Trots att MultiDocker är ett litet bolag har det varit en god likviditet i vår aktie. Även det är väldigt roligt. Jag är trots den stora tillväxten under kvartal 4-2016 inte helt nöjd. Själv hade jag hoppats att vi kunnat avräkna (succesiv vinstavräkning) fler affärer än vad vi gjorde. Å andra sidan är 90% ökningstakt inte så illa. Även EBITDA var glädjande. 0,6 MEUR före jämförelsestörande poster är bra. Orderboken har ökat med 99 % och uppgick till 7,9 MEURO vid årsskiftet. Vår satsning på att etablera oss på en global marknad gav det resultat vi önskade på ordersidan.

Sammanfattning Q4 2016

• Q4 innebar en mycket stark utveckling för MultiDocker, både resultatmässigt och på EBITDA nivå före engångsposter. Försäljningen utvecklades positivt under Q4; delvis nya, men framförallt befintliga kunder, placerade order hos MultiDocker under perioden.

• Nyemissionen 30/11 blev övertecknad

• Bolaget beslutar att notera bolaget på NGM MTF

• Försäljningen utvecklades positivt under kvartal 4.

• Intäkten Q4 2016 = 4 877 630 Euro, Intäkten Q4 2015 = 2 544 213 Euro. En intäktsökning med 90%.

• EBIT Q4 2016 = + 646 711 Euro före engångsposter – 2 045 932 Euro inklusive engångsposter

• EBITDA Q4 2016 = 680 121 Euro. EBITDA Q4 2015 = 160 106 Euro. En förbättring med 320%


Sammanfattning helår 2016

• Lyckad nyemission under hösten 2016

• Intåg på sydamerikanska marknaden.

• MultiDocker har stärkt varumärket med nya kundreferenser

• Har inlett produktkostnadssänkningsarbetet

• Fortsätter satsa på produktutveckling

• USA, ny satsning framåt

• Intäkterna minskade något jmf med 2015 men orderstocken ökade med 99% som flyttas med in i 2017

• EBIT 2016 = -3 218 686 Euro (- 526 043 Euro före varumärkesnedskrivningen)

• EBITDA 2016 = -137 116 Euro

Kommunikén i sin helhet finner ni i bifogad PDF.

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström
VD, MultiDocker Cargo Handling AB
070-5319603
percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

february 24th, 2017 | Pressmeddelanden|