Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker publicerar delårsrapport jan-jun 2019

”Vi uppnådde tyvärr inte målsättningarna avseende resultat, -11,9 MSEK (-7,7 MSEK), och omsättning, 49,0 MSEK (71,5 MSEK), under perioden. Det berodde i huvudsak på att ett antal maskiner inte kunde levereras enligt plan och att flera nyckelförsäljningar försköts. Att inte nå de uppsatta målen var en besvikelse, samtidigt förlorade vi varken leveranserna eller försäljningarna ifråga, utan de försköts in i nästa period. Sammanlagt fördes över 20 MSEK in i nästkommande period. I skrivande stund konstaterar vi att flera av de försenade maskinerna levererades i början av kvartal tre och resterande maskiner är i slutskedet av färdigställandet inför leverans inom de närmsta veckorna.

Orderboken var vid periodens slut hela 150 MSEK för maskinförsäljning. Ett intensivt arbete för att fortsätta leverera på den stora orderboken under resterande del av året pågår. I slutet av perioden var efterfrågan god på våra viktigaste marknader, nämligen de i Nordamerika, Europa, och Sydamerika. Konjunkturen vek något, men det visade sig inte i våra segment där efterfrågan var fortsatt god, både på nya och begagnade maskiner.

Under hela perioden var vårt arbete runt lönsamhetsförbättring och optimering av organisationen prioriterat. En nyemission startades för att möta kraven på ökat rörelsekapital, och den slutfördes efter periodens utgång. Andra viktiga områden var även vidareutveckling av Blue Line och fortsatt förstärkning av vår eftermarknadssupport. Ett viktigt projekt var flytten till och starten av produktionen av CH600 i Norrköping. Under perioden var vår brasilianska entreprenadverksamhet precis nystartad och visade sig leverera bättre volymer än vad vi från början beräknade,” berättar Maria Bogren, VD på MultiDocker.

 

SAMMANFATTNING

Januari - juni, 2019

(jämfört med samma period föregående år)

Intäkt                         49,1 MSEK (71,5 MSEK)

EBITDA                     -9,4 MSEK (-5,8 MSEK)

EBIT                         -11,9 MSEK (-7,7 MSEK)

Resultat / aktie            -0,065 SEK (-0,065 SEK)

 

Andra kvartalet, 2019

(jämfört med samma period föregående år)

Intäkt                         16,8 MSEK (48,3 MSEK)

EBITDA                     -4,8 MSEK (-0,9 MSEK)

EBIT                         -6,1 MSEK (-1,9 MSEK)

Resultat / aktie            -0,032 SEK (-0,018 SEK)

 

Fullständig Delårsrapport januari – juni 2019 finns på MultiDockers hemsida, www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/.

 

För mer information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 16:00 CET.

august 23rd, 2019 | Pressmeddelanden|