Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Q1 2017

SAMMANFATTNING Q1 2017

  • I denna rapport har vi gått över till att redovisa i SEK från tidigare Euro.
  • Q1 2017 fortsatte som Q4 med en bra orderingång. Leveranser av befintliga order går enligt plan och bidrar till resultatet i Q1. Försäljningen har gått bra i Sverige och USA. Generellt är efterfrågan hög just nu.
  • Orderstock utgång Q1 2017 = 57 Mkr (Q1 2016 = 7,4 Mkr).
  • Försäljningen utvecklades positivt under Q1 2017.
  • Intäkten Q1 2017 = 44 121 tkr (Q1 2016 = 10 176 tkr). En intäktsökning med 334 %.
  • EBIT Q1 2017 = + 541 tkr (Q1 2016= -5 166 tkr).
  • EBITDA Q1 2017 = 1 362 tkr (Q1 2016 = -4 307 tkr). En förbättring med 566 %.

VD-KOMMENTAR:

STARKA SIFFROR BYGGER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMTIDEN!

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. 

Q1 läggs till handlingarna inte utan stolthet; försäljningen är vi nöjda med, en mycket stark offertstock jämfört 2016, kapade kostnader - inte minst genom samarbete med SSAB - och slutligen en fortsatt resursförstärkning i våra team. Vi är nu ännu fler aktieägare och aktien fortsätter att vara likvid. Även det är väldigt roligt.

Jag är trots den goda tillväxten under kvartal 1-2017 inte helt nöjd. Jag hade hoppats att vi skulle kunnat vinstavräkna fler affärer än vad vi gjorde. EBITDA var dock glädjande, 1,3 MSEK är bra i det normalt svagaste kvartalet och kan jämföras med EBITDA Q1 2016 som uppgick till -4,3 Mkr.

Orderboken är fortsatt på en bra nivå, 57 Mkr vid utgången av Q1. Vår satsning på att etablera oss på en global marknad gav det resultat vi önskade på ordersidan. Jag ser tillbaka på ett antal år där vi genom hårt arbete och smarta lösningar etablerat oss som ett starkt varumärke för lösningar och produkter inom materialhantering. Det har funnits glädjeämnen och utmaningar. Vi ser nu att vår samlade kunskap, flexibilitet och samarbeten gav oss möjlighet att klara dessa utmaningar. Varumärket MultiDocker har förankrats hos stora industrikunder i t.ex. Brasilien och det känns otroligt värdefullt att vår satsning gett resultat. Nu fortsätter resan. Vi stärker vårt varumärke, tar fram nya modeller och lösningar där vi identifierat stor potential.

Efterfrågan och intresset för våra lösningar och produkter fortsätter vara starkt både i Europa, USA och Sydamerika. Våra team bearbetar nu många singelmaskinprojekt till olika hamnkunder i dessa marknader samt även i Ryssland. Mycket viktigt för framtiden är också de stora industriella projekt som processas och bearbetas. Det är projekt där vår roll är att finna lösningar på kundens hanterings och logistiklösningar kopplat till en industri, eller stora lager och anläggningar. Det är projekt där vår användar- och applikationskunskap är viktiga för att öka effektiviteten.

MultiDockers vinstmarginal har historiskt sett påverkats av höga logistikkostnader som inkluderar transporter av stora och tunga komponenter som monterats på plats. Nu står vi inför nästa steg i utvecklingen: MultiDocker vill använda Caterpillars leverantörer ännu mer strukturerat för att sänka tillverknings- och transportkostnaderna. En annan kostnadsbesparande faktor här är etableringen av en ny monteringsanläggning. Digitalisering av maskinerna finns också i vårt fokus då det kommer att generera både säkrare, mer energisnåla, mer effektiva och komfortabla maskiner.

Vi ser fram emot att generera fler avslut under Q2 och resten av året.

Norrköping, 2017-05-12

Percy Österström

Kvartalsrapporten Q1 2017 i sin helhet finns på företags hemsida: http://multidocker.com/investor-relations/rapporter/

may 12th, 2017 | Pressmeddelanden|