Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Förtydliganden angående bokslutskommunikéer och delårsrapporter

I olika forum har olika datum för våra bokslutskommunikéer och delårsrapporter förekommit. För att förtydliga vad som gäller skickar vi ut detta pressmeddelande.

Följande tider gäller:

Bokslutskommuniké 2017             24 februari 2017

Delårsrapport jan – mars              12 maj 2017

Delårsrapport april – juni              25 augusti 2017

Delårsrapport juli – sept                30 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2018             16 februari 2018

För ytterligare information kontakta: 

Percy Österström, VD
070-531 96 03
investorrelations@multidocker.com

Om MultiDocker: 

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

february 2nd, 2017 | Pressmeddelanden|