Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - juni 2017.

SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2017

+ Omsättningen ökade med 100 % till 69 215 KSEK (34 452 KSEK)

+ Betydligt ökade marginaler                       

+ Q2 2017 fortsatte som Q1 2017 med en fortsatt stor offertstock

+ Orderstock i utgången av Q2 2017 = 49 MSEK

+ EBIT Q1+Q2 2017 = 501 KSEK (-7 844 KSEK)

+ EBITDA Q1+Q2 2017 = 2 078 KSEK (-6 052 KSEK)

+ Stärkt kapitalbas

VD-KOMMENTAR; TILLVÄXT OCH EXPANSION! 

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare; Årets första sex månader innebar en omsättningstillväxt med 100 %. Det är glädjande, även om jag är inte nöjd. MultiDockers satsning på expansion bär frukt och vi är på rätt väg. Offertstocken visar att det finns möjligheter på en stark marknad och att vi har ett attraktivt erbjudande till våra kunder.

MultiDockers andra kvartal kännetecknades av utveckling även på produktsidan då vi beslutat att lansera två nya modeller för att möta marknadens efterfrågan. Marknaden för dessa modeller är stor hos kunder i olika delar av världen. Vi har redan startat marknadsföring via vårt globala nät av återförsäljare. Caterpillar stöder lanseringen eftersom MultiDockers produkter utgör ett viktigt komplement i erbjudandet mot industrikunder. Den tekniska utvecklingen av dessa modeller har tagit stora steg under Q2 och modellerna lanseras under kommande månader. Trots att tillväxten var mycket god under det första halvåret hade vi hoppats kunna vinstavräkna fler affärer än vad vi gjorde. EBITDA Q1-Q2 var dock glädjande med 2 078 KSEK i jämförelse med EBITDA samma period förra året 2016 som uppgick till -6 052 KSEK. Orderboken ligger fortsatt på en bra nivå, 49 MSEK vid utgången av Q2. Det är Sydamerika och Nordamerika som har bäst affärsmöjligheter. Det gör att MultiDocker fortsätter att utveckla vår organisation där. I Sydamerika har vi under Q2 fått fler lokala resurser och fortsätter bygga på vår etablering och våra affärs- och kontaktnät.

Styrelsen beslutade vid senaste mötet att vi kommer etablera ett eget bolag i USA för att möta den stora potentiella marknaden som finns där. Arbetet med denna etablering kommer fortgå under Q3 OCH Q4. I Kanada skapar vi relationer med återförsäljare i CATs nätverk. Under sommaren gjordes en omstart på den Asiatiska marknaden genom förstärkta resurser lokalt. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla kontaktytor och bearbeta de affärsspår som finns där.

Som meddelats i maj månad har MultiDocker tecknat ett Letter of Intent med STC i Holland. En Due Diligence är genomförd och förhandlingar kring ett strategiskt förvärv av 51 % av aktierna har skett under sommarperioden. Under vecka 35 skall slutförhandlingar och avtal träffas. STC är ett välrenommerat bolag som producerar egna produkter samt bygger om och konverterar olika materialhanteringsmaskiner och specialmaskiner. STC har under ett antal år varit leverantör till MultiDocker och på det sättet känner vi varandras verksamheter. STC är väl beläget i Holland. Placeringen innebär att vi kan spara logistikkostnader på framförallt större maskiner. STCs verksamhet omfattar stora moderna tillverkningsfaciliteter och ett skickligt team av olika specialister. Totalt sysselsätts 45 personer. Genom förvärvet får MultiDocker tillgång till en effektiv tillverknings- och sammansättningsanläggning. Det finns även synergier när det gäller inköp av komponenter, kring ingenjörskapacitet och inom försäljning då de produkter som STC tillverkar under eget brand kan säljas av MultiDockers säljorganisation.

Vi ser fram emot att långsiktigt fortsätta utveckla både vår organisation, våra samarbeten och göra fler affärsavslut under Q3.

Norrköping, 2017-08-25

Percy Österström

Delårsrapporten januari-juni 2017 i sin helhet finns på företags hemsida: http://multidocker.com/investor-relations/rapporter/

august 25th, 2017 | Pressmeddelanden|