Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2017

SAMMANFATTNING JANUARI - SEPTEMBER 2017

+ Omsättningen ökade med 40 % till 90,2 MSEK (64,2 MSEK)

+ Rörelseresultatet förbättrades med 4,14 MSEK

+ Orderstock 55,2 MSEK

+ EBIT: -1 934 KSEK (-6 071)

+ Positiv EBITDA: 0,395 MSEK (-3,31 MSEK)


SAMMANFATTNING JULI - SEPTEMBER 2017

+ Omsättningen minskade till 21,0 MSEK (30,2)

+ Produktmarginalerna ökar från 19 till 24%

+ EBIT: -2 435 (1 791) KSEK

+ EBITDA: -1 684 (2 755) KSEK

VD-KOMMENTAR: LITEN BLIR STÖRRE

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare.

Det här är det sista kvartalet som MultiDocker redovisar som ett enskilt bolag. Genom vårt strategiska förvärv av 51 % av aktierna i Swanink Technology Coevorden B.V. (STC) kommer vi fortsättningsvis att redovisa både som moderbolag och som koncern.

Vi har talat om det tidigare, men det förtjänar att upprepas. Storleken spelar en betydande roll i vår bransch. Att vara minst i klassen är tufft. Målet är att bli bäst i klassen. Därför är förvärvet av STC strategiskt och en viktig milstolpe för oss. Det som varit vår stora konkurrensfördel, vår starka kund- och problemlösningsfokus, har burit MultiDocker till att kunna konkurrera med de stora aktörerna i segmentet. För att ha långsiktighet behöver vi bli större. MultiDockerkulturen skall delas av fler och kostnaderna fördelas på ett större antal sålda enheter. Gör vi det, skapas en uthållig tillväxt. När STC är konsoliderad i koncernen ökar vi effektiviteten och volymerna. Hade vi redovisat som en koncern per den 30 september 2017 hade orderboken varit ca 90 MSEK.

Att sälja produkter som kräver stora investeringar innebär att kvartalsredovisning lämpar sig ganska dåligt. En stor affär, eller utebliven sådan under ett kvartal ger oproportionerligt stora utslag i försäljning och resultat. För att bedöma MultiDocker rättvist behövs därför längre tidscykler. Tre eller gärna fyra kvartal ger en mera rättvisande bild av hur vi lyckas. Ett eller två kvartal av fram- eller tillbakagång skapar inte en trend för oss. Där kommer vi tillbaka till storleken. Ju större vi blir desto mindre kommer MultiDockerkoncernen att bli beroende av en enskild affär. När den förväntade volymen i mindre storlekar kommer jämnas även flödena ut på ett bättre sätt.

Q2 och Q3 har inte inneburit någon tillväxt. Däremot har årets tre första kvartal 2017 inneburit en omsättningsökning på hela 40 %. Rörelseresultatet ökade med 4 137 KSEK jämfört med samma period förra året. Hittills har vi förlitat oss på organisk tillväxt. Genom förvärvet av STC visar vi att den kan kombineras med förvärv. Det här är det första förvärvet i vår tillväxtstrategi, men sannolikt inte det sista. Synergierna med STC är gynnsamma för fortsatt tillväxt.

Våra förvärv kommer att dikteras av vad som är kommersiellt riktigt. Vi ser fram emot att öka den kritiska massan och få bättre leverantörsvillkor kombinerat med en större kompetensmässig kritisk massa. I fallet STC fanns de kommersiella förutsättningarna. Att köpeskillingen påverkar vår balansräkning marginellt gör inte saken sämre, men det är inte det viktigaste. En sund affär ska bli ännu sundare. Det är målet. Tillväxt är centralt för MultiDockerkoncernen. Det har vi levererat, och förvärvet av STC är ytterligare ett steg på tillväxtresan.

Vi är fortfarande små. Ibland allt för små. Det finns affärer i hela världen i det växande segmentet materialhantering just nu. Därför kommer vi att fortsätta stärka vår lokala närvaro. Med en stark marknad i ryggen är det självklart en besvikelse att MultiDocker inte fick till fler avslut under det tredje kvartalet. Med en offertstock på 270 MSEK bedömer vi oss ha en god chans att landa ett antal affärer i närtid.

Riktningen för MultiDocker är rätt och resan fortsätter. CAT drar sig ur de flesta materialhanteringssegment varpå MultiDocker kommer var en viktig källa för materialhanteringsprodukter baserade på CAT-maskiner. Det ger oss mera möjligheter till affärer och tillväxt.

Dialogen och samarbetet med CAT under året har gjort att CAT dedikerat resurser för vidare introduktion på den Nordamerikanska marknaden. Våra egna representanter har därför rest i USA och Kanada under hösten för att skapa fler relationer med återförsäljare och kunder. Intresset och igenkännandet för MultiDockers produkter ökar och vi fortsätter därmed vår resa i Nordamerika.

MultiDockers satsning på Sydamerika är fortsatt viktig. Vår duktiga marknadsavdelning har klippkort till Sydamerika och vi bygger snabbt upp nätverket där. Jag är imponerad av våra medarbetares dedikerade insatser där (och i andra delar av världen). Flera viktiga förhandlingar pågår i Sydamerika. I ett av fallen stöds affären av Svensk Exportkredit (SEK). MultiDockers satsning på den Sydamerikanska marknaden har gett resultat de senaste åren och SEK har genom sitt engagemang stärkt MultiDockers möjligheter till framgång.

Genom förvärvet av STC har MultiDocker breddat sin produktportfölj och lägger till STCs varumärke till vårt erbjudande. Det betyder att vår säljorganisation kommer att ta även STCs produkter ut på marknaden. Initialt är det främst produkter för rivning/demolering som marknaden attraheras av. STCs orderstock är betydande och uppgår till 3,5 MEUR i utgången av Q3. Den Europeiska marknaden för den typen av maskiner som STC levererar är god. De nya, mindre modellerna som MultiDocker utvecklat (CH600 och CH800) börjar redan nu återfinnas i offertstocken och orderboken, även om den stora lanseringen sker först i början av november 2017.

Kopplat till lansering och försäljning är en framgångsfaktor för MultiDocker att nå kunden tidigt i köpprocessen där vi lyfter och paketerar kundanpassning, logistiktjänster och kunskapsöverföring. Därför fortsätter MultiDocker att utveckla digitala verktyg för försäljning och kommunikation. Digital marknadsföring är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt marknadsföra och utveckla kundkontakter. Självklart sker det parallellt med personliga möten med kunder och återförsäljare.

Nu ser vi fram emot att integrera MultiDocker och STC där vi strävar efter att få god utväxling och synergieffekter på marknads-, produktions- och logistiksidan. MultiDocker och STC använder samma basmaskiner och kommer att använda samma leverantörer av tunga komponenter. Där kan vi kapa kostnader med bibehållen kvalitet. Henk Landeweerd, rekryterad av MultiDocker, får rollen som Managing Director för STC. Han får också rollen som COO i gruppen och är ansvarig för integrationsarbetet. Vi hälsar honom varmt välkommen in i koncernen.

Nu går vi mot en framtid där MultiDocker och STC gemensamt ska verka för ökad intern effektivitet och för att addera ytterligare värde för våra kunder!

Percy Österström

CEO

Delårsrapporten januari-september 2017 i sin helhet finns på företags hemsida: http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/  

october 30th, 2017 | Pressmeddelanden|