Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker släpper analys gjord av Jarl Securities AB

Som ett led i Multidocker Cargo Handling ABs strävan att stärka bolagets investor relation verksamhet och att få bolaget oberonde analyserat har Multidocker ingått ett samarbete med Aktiespararna kring deras tjänst ”Analysguiden". Analysen är utförd av Jarl Securities AB på uppdrag av Aktiespararna.

-Vi är glada över att på detta sätt kunna erbjuda våra aktieägare och andra intressenter en genomlysning av vår verksamhet och hoppas därigenom bidra till en ökad transparens kring Multidocker, säger VD Percy Österström i en kommentar.

Analysen finns att läsa på http://www.aktiespararna.se/pagedir/1113602/MD%202017-02-15.pdf

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström
VD, MultiDocker Cargo Handling AB
070-5319603
percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

february 15th, 2017 | Pressmeddelanden|