INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER MultiDocker Cargo Handling AB. MultiDocker Cargo Handling tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använt våra tjänster och produkter.

VEM SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER När du registrerar dig som kund (besökare, leverantör m.m.) så är det MultiDocker Cargo Handling AB som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER Den enda källan till personuppgifter om dig, är den information du anger i samband med exempelvis köp. Exempel på sådana personuppgifter är personnummer, namn, samt kontaktuppgifter såsom e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress och önskat betalsätt. Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du besöker vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och trafikdata, kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevanta erbjudanden och ge dig en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster eller besöker oss. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED MultiDocker Cargo Handling delar i nuläget inte dina personuppgifter med några andra parter. I det fall detta skulle komma att ändras i framtiden så sker all utlämning enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

DINA RÄTTIGHETER Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER Dina personuppgifter, som användare, behandlas för angivet ändamål med stöd av den lagliga grund som anges i samband med att du lämnar personuppgifter.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen