FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2019
28 februari 2020

Årsredovisning 2019 publicering
17 april 2020

Delårsrapport jan-mar 2020
15 maj 2020

Delårsrapport jan-jun 2020
21 augusti 2020

Delårsrapport jan-sep 2020
13 november 2020

Bokslutskommuniké 2020
19 februari 2021

Årsredovisning 2020 publicering
16 april 2021