FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2017
24 Februari 2017

Delårsrapport jan – mars
12 maj 2017

Delårsrapport april – juni
25 augusti 2017

Delårsrapport juli – sept
30 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2018
16 februari 2018