FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2018 publicering
12 april 2019

Årsstämma 2019
5 juni 2019

Delårsrapport jan-mar 2019
17 maj 2019

Delårsrapport jan-jun 2019
23 augusti 2019

Delårsrapport jan-sep 2019
15 november 2019

Bokslutskommuniké 2019
14 februari 2020