15 03, 2017

Exhibition in Brazil

March 15th, 2017|General|

MultiDocker will participate in the Tres Lagoas Florestal exhibition in Brazil March 28-30. 

The exhibition is a gathering of industry for the Brazilian forestry companies and draws visitors from all across the country. MultiDocker will be present together with our Brazilian dealer for the area, Sotreq, and very much look forward to meeting new and existing customers.

In the vicinity of Tres Lagoas lies Fibria’s Nuevo Horizonte mill where currently 4 MultiDocker machines are in operation, and another 7 are being delivered during this spring.

MultiDocker look forward to showcasing our machines and give potential customers an idea of how their operation could benefit from working with MultiDocker for their logistic and machine needs.

Read more about the exhibition here:

http://treslagoasflorestal.com.br/tlf2017/

10 03, 2017

ConExpo: Ny order och andra nyheter / new order & other news

March 10th, 2017|General|

MultiDocker genomför framgångsrikt besök på ConExpo i USA (English version below)

Ny order

MultiDocker har under mässan signerat ett kontrakt om försäljning av 1 maskin till USA. Maskinen säljs genom samarbetspartnern Process Equipment. Ordervärdet uppgår till ca 5,5 MSEK.

ConExpo

Ett team från MultiDocker har under veckan besökt ConExpo i Las Vegas, USA. Det gavs möjlighet till intressanta möten med CAT, potentiella kunder, samt samarbetspartners inklusive återförsäljare i Nord- och Sydamerika och leverantörer från flera olika ställen i världen.

Ny mässa planerad

Under ConExpo överenskoms att MultiDocker kommer att delta vid en ny mässa i slutet av maj i St. Louis, USA, där fokus ligger på flodtransport och logistik kring inre vattenvägar i Mississippi-floden samt USA som helhet. MultiDocker är mycket glada att presentera att en ny CH900 kommer att ställas ut vid mässan, vilket förhoppningsvis kommer röna stort intresse hos potentiella kunder.

För ytterligare information kontakta:

Percy Österström

070-53 196 03

percy.osterstrom@multidocker.com

 

 

 

New order

During the Conexpo fair MultiDocker signed a contract for one machine to United States. This machine is sold in cooperation with Process Equipment. The contract value amounts to 5,5 MSEK.

ConExpo

This week  a MultiDocker team was at Conexpo (Nevada, United States) where every major construction industry is represented. During four intense days MultiDocker had meetings with North American customers, Caterpillar dealers from all over the world and partners to develop businesses and cooperations. We also have meetings with leading position managers from Caterpillar who are gathered here to discuss strategic cooperation possibilities. 

New fair planned

During ConExpo MultiDocker decided to participate at another fair in United States in May 2017. This fair focus on river transport and inland waterways logistics at the River Mississippi  and in US in total. MultiDocker can proudly announce that at new CH900 will be presented live at the fair [...]

7 03, 2017

MultiDocker at Conexpo, USA

March 7th, 2017|General|

Right now we have a MultiDocker team at Conexpo (Nevada, United States) where every major construction industry is represented. 

During four intense days MultiDocker has set up meetings with North American customers, Caterpillar dealers from all over the world and partners to develop businesses and cooperations. We also have meetings with leading position managers from Caterpillar who are gathered here to discuss strategic cooperation possibilities. 

There are 2,500+ exhibitors at the 2,500,000 square feet Conexpo fair with more than 150 education sessions including asphalt, aggregates, concrete, earthmoving, lifting, mining, utilities and more. Conexpo attract visitors such as; contractors, dealers and distributors, service providers, engineers and producers, in brief – Conexpo brings construction professionals from across all disciplines. MultiDocker are happy to meet existing and new suppliers in order to continue to develop our products and services!

More about Conexcpo at: http://www.conexpoconagg.com

6 03, 2017

MultiDocker i Analysguiden

March 6th, 2017|General|

Under vecka 9 medverkade VD Percy Österström i en intervju hos Analysguiden (Aktiespararna). Genom att klicka på länken som följer kan ni ta del av reportaget!

https://www.youtube.com/watch?v=xVak3ggctuk

 

3 03, 2017

Nya ordrar

March 3rd, 2017|General|

MultiDocker säkrar nya ordrar

USA

MultiDocker har signerat ett kontrakt om försäljningen av två maskiner till USA. Maskinerna säljs genom samarbetspartnern Process Equipment.

Spanien

MultiDocker har signerat kontrakt om försäljningen av tre begagnade maskiner med en maskinhandlare i Spanien. (Denna affär har tidigare nämnts i ”2016 och Q4. Bokslutskommunike MultiDocker”).

Totalt uppgår värdet av de två affärerna till cirka 15 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada att se fortsatt tillväxt på den amerikanska marknaden. Samtidigt gläds vi åt att vi lyckas skapa bra affärer under Q1, som i vanliga fall inte är en period där vi förväntar oss den största försäljningsvolymen under året”, säger VD Percy Österström.

För ytterligare information kontakta:

Percy Österström

070-53 196 03

percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

13 01, 2017

MultiDocker Cargo Handling AB (publ) listas på NGM Nordic MTF/ MultiDocker Cargo Handling is listed on the NGM Nordic MTF

January 13th, 2017|General|

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista MultiDocker Cargo Handling AB (publ) (”MultiDocker”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 12 januari 2017.

-Vi är mycket glada och hedrade att bli listade på Nordic MTF och ser fram emot att fortsätta utveckla Multidocker genom att erbjuda effektiva maskiner och lösningar till marknaden, säger MultiDockers VD Percy Österström.

Styrelseordförande för MultiDocker är Lars Sjödahl. Verkställande direktör är Percy Österström.

MultiDockers aktier kommer att handlas under kortnamnet MULT MTF.

 

Nordic Growth Market (NGM Exchange) have decided to list MultiDocker Cargo Handling (“MultiDocker”) on the Nordic MTF exchange. First day of trading was the 12th of January 2017.

-We are very proud and happy to have been listed to have been listed on the Nordic MTF and look forward to continuing to develop MultiDocker through offering efficient machines solutions to the market, says MultiDocker President Percy Österström.

Chairman of the Board of MultiDocker is Lars Sjödahl. President is Percy Österström.

The MultiDocker stock will be traded by the handle MULT MTF.

 

 

7 12, 2016

Nyemission övertecknad

December 7th, 2016|General|

MultiDocker Cargo Handling har genomfört en nyemission inför kommande listning på NGM Nordic MTF. Emissionen om 23 MSEK avslutades den 30 november och övertecknades till ca 125%. Totalt tecknades aktier för ca 28,6 MSEK fördelat på ca 2 200 tecknare.  Bolaget har också beslutat om en riktad emission om 5 MSEK. Totalt tillförs MultiDocker ca 25 MSEK efter emissionskostnader.

MultiDocker har avslutat den publika nyemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2016 med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 augusti 2016. Emissionen tecknades till totalt ca 28,6 MSEK och samtidigt har styrelsen beslutat om att genomföra en riktad emission om 5 MSEK. Totalt tillförs bolaget ca 25 MSEK efter emissionskostnader.

Genom den publika emissionen nyemitteras 23 000 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 446 807 EUR. Genom den riktade emissionen nyemitteras 5 000 000 aktier och ökar aktiekapitalet med 97 132 EUR. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter dessa emissioner kommer att uppgå till 2 259 932 EUR, fördelat på 116 333 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,019 EUR. Bolagets redovisning är i EUR, men kommer från 1 januari 2017 att övergå i SEK.

MultiDocker har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF.  Förutsatt ett godkännande från NGM, är avsikten att första handelsdag blir omkring 10 januari 2017.

För ytterligare information kontakta:

VD Percy Österstöm
070-531 96 03
investorrelations@multidocker.com

Om MultiDocker:

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. [...]

7 11, 2016

MultiDocker Cargo Handling AB genomför nyemission

November 7th, 2016|General|

MultiDocker Cargo Handling AB genomför en nyemission om 23 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 22,5 MSEK genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.

Baserat på bemyndigande från årsstämma den 26 augusti 2016, beslutade styrelsen den 30 september 2016, att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 4 334 032 SEK genom en emission av högst 23 000 000 aktier utan företrädesrätt för Bolagets nuvarande aktieägare (”Erbjudandet”). Emissionen är säkerställd till 22,5 MSEK genom emissionsgarantier om 20 MSEK och teckningsförbindelser om 2,5 MSEK.

MultiDockers målsättning är att efter det senaste årets framgång och tillväxt inom de närmsta åren växa med ytterligare 30 % per år, vilket kommer kräva större rörelsekapital än bolaget idag förfogar över. Emissionskapitalet skall främst användas mot tre huvudområden:

  • Marknadspenetration
  • Teknisk utveckling av produkten
  • Utveckling av produktionsprocess

Teckningskursen i emissionen är 1,00 kr per aktie. Teckningstiden löper från och med 7 – 30 november 2016.  Styrelsen för MultiDocker förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske, vilket i förekommande fall, kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt sådant beslut eventuellt har fattats.

MultiDocker har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF och avsikten är att, vid godkänd ansökan, lista bolaget så snart som möjligt efter avslutad emission.

Mer om emissionen finns att läsa på bolagets hemsida multidocker.com, där även informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning.

Kontakt
VD Percy Österström, 070-5319603, percy.osterstrom@multidocker.com
multidocker.com

MultiDocker
MultiDocker designar, tillverkar och säljer materialhanteringsmaskiner baserade på CAT-komponenter på den globala marknaden.

28 10, 2016

MultiDocker signs major order in the US/ MultiDocker signerar stororder i USA

October 28th, 2016|General|

MultiDocker signs major order in the US

 

MultiDocker has signed an agreement for approx. 3,5 million EUR for machines to be delivered to the US. The machines are to be delivered throughout 2017, with the first unit already in production.

Buyer of the machines is MultiDocker’s partner in the US, Process INC. MultiDocker thanks Process for their commitment to our cooperation.

 

MultiDocker signerar stororder i USA

 

MultiDocker har ingått avtal om ca 3,5 miljoner Euro för maskiner som ska levereras till USA. Maskinerna kommer levereras i omgångar under 2017, och den första maskinen är redan i produktion.

Köpare är MultiDockers partner i USA, Process INC. MultiDocker riktar ett tack till Process for deras stora insatser gentemot vårt samarbete.

10 10, 2016

MultiDocker is awarded contract for 7 machines in Brazil.

October 10th, 2016|General|

MultiDocker is proud to announce the conclusion of a 7 machine contract with Fibria, the world’s leading eucalyptus pulp producer. The machines are to be used at Fibria’s Novo Horizonte II mill and is part of the overall expansion of Fibria’s operations in this mill. MultiDocker will deliver 4 units of the CH600 and 3 units of the CH900 which shall be serving the wood yard and feeding lines of the mill. Delivery shall take place continuously starting from early 2017.

“We are very happy to further establish our presence in the Brazilian forestry market’, says Philip Appelsved, Sales Director for South America at MultiDocker. “Last year we delivered 4 machines to JSL (Julio Simoes Logistica) which have been working at the Novo Horizonte site, and this new order is a receipt that those machines have been working well and most importantly that the concept we have introduced has been a successful part of the logistical operations at the mill”.

MultiDocker thanks Fibria for placing their confidence in MultiDocker and look forward to a continued productive relationship.

Here you can see a video of the CH36 operated by JSL in Tres Lagoas, Brazil.