20 04, 2017

Two new machine models!

April 20th, 2017|General|

MultiDocker launches TWO NEW MACHINE MODELS
– moves into market with great potential together with Caterpillar.
 
MultiDocker has decided to launch two new machine models to broaden the existing product line and meet market demand in new segments.
The new machine models will fill a gap in Caterpillar’s product line after Caterpillar exits the market for 30-60 ton material handlers.
One machine of each model has been sold. The machines have been concluded to be very competitive in terms of performance and value when compared to competitor machines in the premium product segment.
The market for the new machine models is very large around the world, and MultiDocker now starts the marketing efforts towards customers globally, together with the dealership network.
Caterpillar supports MultiDocker in launching these products and together the two companies can offer a broad range of material handling equipment to customers globally.
Our expectation is that these new machine models will add to MultiDocker’s growth significantly during 2018, and the efforts towards securing resources to manufacture and assemble these machines shall start within short” says Percy Osterstrom, CEO of MultiDocker.
19 04, 2017

MultiDocker lanserar två nya modeller – tar steg mot marknad med stor potential i samarbete med Caterpillar

April 19th, 2017|General|

  • MultiDockers styrelse har beslutat om lansering av två nya maskinmodeller för att bredda nuvarande produktportfölj och möta marknadens efterfrågan.
  • De nya maskinmodellerna ersätter modeller som Caterpillar avsett producera själva och haft höga målsättningar med. Caterpillar har dock beslutat att konsolidera verksamheten till sina befintliga produkter vilket lämnar denna möjlighet öppen för MultiDocker.
  • Två enheter av de nya modelltyperna är redan sålda och har vid analyser visat god konkurrensförmåga jämfört med konkurrenter inom segmentet med premiumprodukter.
  • Marknaden är stor hos kunder i olika delar av världen, och nu startar marknadsföring via det stora nätverk av återförsäljare som MultiDocker har tillgång till globalt.
  • Caterpillar stöder lanseringen då MultiDockers produkter utgör ett viktigt komplement i erbjudandet mot industrikunder.

Vår förväntan är att de nya produkterna skapar ett betydande genomslag 2018 och arbetet med att säkerställa effektiva resurser för att bygga och sammansätta maskinerna startar inom kort, säger VD Percy Österström”

Meddelandet i sin helhet kan läsas i bifogad pdf. Klicka här!

Norrköping, 2017-04-19

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

11 04, 2017

Vacancies

April 11th, 2017|General|

MultiDocker is recruiting a Chief Sales Officer (Försäljningschef) and a Key Account Manager for the Nordic countries, these jobs requires fluent Swedish. Read more here!

10 04, 2017

Ny styrelseledamot – Välkommen Lena Ek!

April 10th, 2017|General|

Under MultiDockers årsstämma den 7 april valdes en ny styrelseledamot in.

Lena Ek är född 1958. Hon är utbildad folkrättsjurist och är verksam som ordförande i Södra Skogsägarna och som ordförande i European Forestry Technology Platform. Tidigare har hon representerat Centerpartiet i riksdagen, EU-parlamentet och som miljöminister.
Styrelseledamöterna Percy Österström och Anders Norling samt styrelseordförande Lars Sjödahl omvaldes och hälsar Lena varmt välkommen. Samtidigt tackar styrelsen Ola Johansson för hans tid som ledamot.

Styrelsen och MultiDocker ser nu fram emot ett fortsatt gott 2017 med tillväxt, nya möjligheter, förbättringar och goda resultat. Medarbetare, partners, leverantörer och finansiärer har skapat en mycket god grund för fortsatt framgång.

5 04, 2017

Successful visit

April 5th, 2017|General|

MultiDocker wraps up a successful visit to the Tres Lagoas Forest Exhibition.
During the week MultiDocker had the chance to meet and introduce products and concept to many visitors and potential customers from all over South America.
Investment and mechanization continues in Brazil as the industry grows and labor costs rises – both triggers for future growth potential for MultiDocker.
During the week MultiDocker also had the opportunity to work with customers for new projects in South America, several of which have now visited the Fibria plant where MultiDocker’s machines are in operation.
“We are entering an interesting period with many large projects progressing towards finalization within the next few months”, says Philip Appelsved, sales representative for MultiDocker in South America.