Styrelse och revisor2019-01-14T17:03:20+00:00

Styrelse

Lars Sjödahl
Ordförande

Percy Österström
VD/Ledamot

Lena Ek
Vice ordförande

Sofie Moosberg
Ledamot

Niclas Sternrup
Ledamot

David Österström
Ledamot

Styrelsen antogs vid Årsstämman 2018-03-23

Välkommen att läsa mer om styrelsens medlemmar och ledningen genom att klicka här!

Revisor

Patrik Fjärstedt
Thorell Revision