Styrelse och revisor 2018-11-01T13:39:07+00:00

Styrelse

Lars Sjödahl
Ordförande

Percy Österström
VD/Ledamot

Lena Ek
Vice ordförande

Sofie Moosberg
Ledamot

Niclas Sternrup
Ledamot

David Österström
Ledamot

Styrelsen antogs vid Årsstämman 2018-03-23

Välkommen att läsa mer om styrelsens medlemmar och ledningen genom att klicka här!

Revisor

Patrik Fjärstedt
Thorell Revision

Valberedning

Per Lind            per@lindhrpartner.se

Patric Sjölund  ps@capensor.se

Bo Lindén         bl@capensor.se