Rapporter 2018-02-16T07:46:56+00:00

Rapporter

2017

Bokslutskommuniké 2017 och Q4 (pdf)

Delårsrapport januari – september 2017  (pdf)

Delårsrapport januari – juni 2017  (pdf)

Kvartalsrapport Q1 2017 (pdf)

2016

Årsredovisning 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 och Q4 (pdf)