I en intervju med Aktiespararna berättar Maria Bogren, vd i MultiDocker, om hur bolaget arbetar med miljöfrågan och hennes syn på framtiden. Maria förklarar bland annat att “Kraven ökar på att maskinerna ska konsumera mindre bränsle per hanterat ton, som är ett relevant mätetal, och där står vi oss också mycket bra, inte minst för att våra maskiner har effektiva, lätta armsystem som innebär ökad nyttolast.”

Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/med-fokus-pa-miljo-och-tillvaxt