Vi flyttar till större och besöksvänliga lokaler som hjälper oss att bättre kunna möta våra tillväxtbehov i en effektiv och trivsam arbetsmiljö. Från och med måndag, 26 mars, så hittar ni oss på Stohagsgatan 6 i Norrköping istället.

Varmt välkomna!