Som ett led i MultiDockers strävan att stärka bolagets investorrelationer och att få bolaget oberoende analyserat har MultiDocker ett samarbete med Aktiespararna och deras tjänst ”Analysguiden”. Analysen utförs av Jarl Securities AB på uppdrag av Aktiespararna.

Välkommen att ta del av analysen: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-multidocker-brasiliansk-order-ett-lyft

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström, CEO. Tel: 070 531 96 03. percy.osterstrom@multidocker.com