MultiDocker har under det senaste året rekryterat ytterligare medlemmar för att skapa en erfaren ledning med gedigen branschkunskap. Ledningsgruppen av idag har varit med och byggt upp andra bolag med hög avkastning. Under senaste Årsstämman välkomnade MultiDocker även nya styrelsemedlemmar som kan bidra i företagets fortsatta lönsamhet- och tillväxtresa. Nyligen träffades ledning och styrelse för ett utvärderings- och strategimöte. Mötet hölls på Gryts Varv där MultiDocker i sin vagga hade sin produktion.
 
På bilden från vänster:
Lars Sjödahl, Styrelseordförande. Hans Nilsson, CSO. Fredrik Österström, CPO. Percy Österström CEO och styrelseledamot. Stefan Gustafsson, COO. Per Söderpalm, R&D. Mikael Brate, CFO. Lena Ek, vice styrelseordförande. Simon Österström, Region Manager America. Niclas Sternerup, styrelseledamot. David Österström, Region Manager Asia. Sofie Moosberg, styrelseledamot.