Steps into the South African market!

in English below

MultiDocker, tillsammans med Cats återförsäljare Barloworld, är i slutförhandling med ett välrenommerat, internationellt skogsbolag i Sydafrika. Affären omfattar två enheter till ett värde av 17.5 Mkr. Under möten i Sydafrika idag meddelar kunden att förhandlingarna ska vara slutförda inom två veckor.

”Detta är ett viktigt insteg för våra produkter och tjänster i Sydafrika” säger Simon Österström, säljchef på MultiDocker. ”Skogsindustrin i Sydafrika är under utveckling och har ett stort effektiviseringsbehov inom logistik och lasthantering kommande år. Sydafrika är en marknad som vi kommer fortsätta att bearbeta”.

För mer information kontakta VD Percy Österström. percy.osterstrom@multidocker.com. Tel: 070 5319 603

Steps into the South African market!

In cooperation with the CAT dealer Barloworld, MultiDocker is in final negotiations with a reputable, international forestry company in South Africa. The deal comprises two units worth SEK 17.5 million. During meetings in South Africa today, the customer announces that negotiations will be completed within two weeks.

“This is an important step into the South African market”, says Simon Österström, CMO at MultiDocker. “The forest industry in South Africa is developing and needs efficiency improvment within logistics and material handling coming years. South Africa is a market that MultiDocker will continue to be active in”.

For more information please contact; CEO, Percy Österström perscy.osterstrom@multidocker.com

 

 

2017-11-24T15:51:53+00:00