Kvartalsrapport Q1 2017

Hem » Nyheter » Kvartalsrapport Q1 2017

Kvartalsrapport Q1 2017

SAMMANFATTNING Q1 2017

  • I denna rapport har vi gått över till att redovisa i SEK från tidigare Euro.
  • Q1 2017 fortsatte som Q4 med en bra orderingång. Leveranser av befintliga order går enligt plan och bidrar till resultatet i Q1. Försäljningen har gått bra i Sverige och USA. Generellt är efterfrågan hög just nu.
  • Orderstock utgång Q1 2017 = 57 Mkr (Q1 2016 = 7,4 Mkr).
  • Försäljningen utvecklades positivt under Q1 2017.
  • Intäkten Q1 2017 = 44 121 tkr (Q1 2016 = 10 176 tkr). En intäktsökning med 334 %.
  • EBIT Q1 2017 = + 541 tkr (Q1 2016= -5 166 tkr).
  • EBITDA Q1 2017 = 1 362 tkr (Q1 2016 = -4 307 tkr). En förbättring med 566 %.

Läs hela kvartalsrapporten Q1 2017 genom att klicka här!

2017-05-12T08:23:44+00:00