MultiDocker Cargo Handling AB genomför nyemission

Hem » Nyheter » MultiDocker Cargo Handling AB genomför nyemission

MultiDocker Cargo Handling AB genomför nyemission

MultiDocker Cargo Handling AB genomför en nyemission om 23 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 22,5 MSEK genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.

Baserat på bemyndigande från årsstämma den 26 augusti 2016, beslutade styrelsen den 30 september 2016, att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 4 334 032 SEK genom en emission av högst 23 000 000 aktier utan företrädesrätt för Bolagets nuvarande aktieägare (”Erbjudandet”). Emissionen är säkerställd till 22,5 MSEK genom emissionsgarantier om 20 MSEK och teckningsförbindelser om 2,5 MSEK.

MultiDockers målsättning är att efter det senaste årets framgång och tillväxt inom de närmsta åren växa med ytterligare 30 % per år, vilket kommer kräva större rörelsekapital än bolaget idag förfogar över. Emissionskapitalet skall främst användas mot tre huvudområden:

  • Marknadspenetration
  • Teknisk utveckling av produkten
  • Utveckling av produktionsprocess

Teckningskursen i emissionen är 1,00 kr per aktie. Teckningstiden löper från och med 7 – 30 november 2016.  Styrelsen för MultiDocker förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske, vilket i förekommande fall, kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt sådant beslut eventuellt har fattats.

MultiDocker har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF och avsikten är att, vid godkänd ansökan, lista bolaget så snart som möjligt efter avslutad emission.

Mer om emissionen finns att läsa på bolagets hemsida multidocker.com, där även informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning.

Kontakt
VD Percy Österström, 070-5319603, percy.osterstrom@multidocker.com
multidocker.com

MultiDocker
MultiDocker designar, tillverkar och säljer materialhanteringsmaskiner baserade på CAT-komponenter på den globala marknaden.

2016-11-07T08:38:16+00:00